مدارک مورد نیاز برای ثبت نام (انتقال پرونده و ...)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام : - 2 قطعه عکس 4*3 - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - کپی کارت دانشجویی   گواهی : بسیجیان پایگاه های دیگر می توانند با آوردن یک گواهی فعالیت از پایگاه شان به همراه مدارک ذکر شده در بالا،به...

.

بالا