حكومت جهانی حضرت مهدی (عج)

مفهوم‌شناسي حكومت حكومت، در اصطلاح سياسي، بيانگر قوه حاكمه يك جامعه مي‌باشد. هرچند در مواردي حكومت با دولت مترادف به كار رفته است، حكومت از دولت متمايز مي‌باشد. حكومت، صرفاً بيانگر ساختار قدرت در جامعه...

پيامبر دوباره اهل بيت

مروري بر زندگي حضرت علي اکبر(ع) علي پسر بزرگ حسين(ع)هر چند سرور جوانان دوره خودش بود، هر چند بهترين داشته هاي عقبي و دنياي حسين(ع)بود، هر چند تاريخ زندگاني علي اکبر در نور پرفروغ خورشيد زندگاني حضرت...

جستاري در زندگي سيد الساجدين(ع)

کلهم نورٌ واحد امامان معصوم(ع) مظهر کامل تمامي صفات نيک هستند، ولي برخي صفت ها در برخي از اين امامان بزرگوار،بيشتر جلوه گر است واين به آن علت است که هرامامي در شرايط خاصي زندگي کرده است. بي بصيرتي و بي وفايي...

اسوه ی برادری

در تاريخ، افرادي را مي توان يافت كه به جهت عملي به عنوان الگو مطرح شده و بر سر زبان ها افتاده اند. همواره از صبر ايوب و يعقوب و علم بوعلي سخناني شنيده ايد. در ميان ما شيعيان به ويژه در مساله برادري، ابوالفضل...

حیات با برکت

امام(علیه السلام) در سـوم يا چهارم شعبان سال چهارم هجرى در مـدينه ديده به جهان گشـود. 6 سال در زمان جـدش, 30 سال در كنار پـدرش و 10 سال در كنار بـرادر و پـس از آن 10 سال در اوج قـدرت معاويه با وى مبارزه كرد و سـرانجام...

فاطمه ي زهرا، دراوج ملکوت انساني

فرهنگ امپراتوري روم پايه تمدن امروز اروپا پايه ي تمدن امروز اروپايي، همان فرهنگ رومي است. يعني امروز آنچه که بر سر تا پاي فرهنگ اروپايي و غربي و به تبع آنها فرهنگ امريکايي و خرده ريزهاي غرب حاکم است، همان اصول و...

.

بالا